Diễn đàn Chủ đề Bài viết Đăng mới nhất
Độ bền vật liệu
Độ bền kéo, nén, độ bền cắt, độ bền uốn, độ bền mỏi, va đập, giới hạn chảy.
0 0
Không có bài viết
Vật liệu cơ khí
Vật liệu dùng trong cơ khí, kim loại, hợp kim,...
9 13
Công nghệ, tài liệu
Các tài liệu vật liệu cơ khí, công nghệ mới
0 0
Không có bài viết