Liên hệ

Trụ sở: A8/357 Đường Tam Trinh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 84-4-36 331 921 /36 341 959   Fax: 84-4-36 331 948    Email: Ctyckoto327@vnn.vn
Xưởng Cơ khí ôtô: 146A Nguyễn Đức Cảnh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 84-4-36 623 311


Họ và tên:
Địa chỉ E-Mail:
Yêu cầu: